Χρώμα
Τύπος
Χρώμα
Τύπος
Υλικό
Μέγεθος
Τύπος

03L27-00353