Χρώμα
Τύπος
Χρώμα
Τύπος
Υλικό
Μέγεθος
Τύπος

01L15-00674 Loisir Κολιέ Femininity Floret

01L15-00630 Loisir Κολιέ Femininity Snowflake

01L15-00556

01L15-00555

01L15-00558

01L15-00601

05L27-00284