[vc_row][vc_column][vc_column_text]

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «PERFECT TOGETHER» ΤΗΣ LOISIR

 

 1. Η εταιρεία “PERIDEO Π. Καρβουνίδης – Δ. Λαζαρίδης Ο.Ε.”, η οποία εδρεύει Βενιζέλου 50 Θεσσαλονίκη ΤΚ 54631, όπως νόμιμα εκπροσωπείται (η «Διοργανώτρια»), διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό της LOISIR (ο «Διαγωνισμός»).

 2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα και είναι 18 ετών και άνω, ενώ εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, της Διαφημιστικής και των συνδεδεμένων με αυτές εταιριών, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς έως δευτέρου βαθμού. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά προϊόντων ή/και υπηρεσιών της Διοργανώτριας ή της Διαφημιστικής.

 3. Η διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται από την Τρίτη 1 Φεβρουαρίου στις 15:00 2022 έως την Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2022 στις 23:59.

 4. Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό θα πρέπει: 1) Να επισκεφθούν την σελίδα https://www.facebook.com/loisirofficial στο Facebook 2) Στην συνέχεια κάτω από τη σχετική δημοσίευση (post) με την αναφορά Διαγωνισμός, να γράψουν με σχόλιο (comment) το δικό τους μήνυμα αγάπης και να προσθέσουν με ετικέτα (tag) τον παραλήπτη του μηνύματός τους. Η δημοσίευση του διαγωνισμού (post) θα βρίσκεται αναρτημένη (pin to top) στη σελίδα της εταιρείας στο facebook, καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό απαιτείται η ύπαρξη έγκυρου λογαριασμού χρήστη στο Facebook. Η συμμετοχή συνεπάγεται αυτοδικαίως και αυτομάτως την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τους χρήστες των Όρων Συμμετοχής του Διαγωνισμού. Με την ολοκλήρωση της συμμετοχής θα πάρουν μέρος στην κλήρωση των δώρων (όπως ορίζονται στην παρ. 6) που θα πραγματοποιηθεί στο τέλος του διαγωνισμού.

 5. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει μία φορά στον διαγωνισμό. Επιπλέον, εάν κάποιος συμμετέχων κοινοποιήσει τον Διαγωνισμό (τον κάνει share), τότε αποκτά μία επιπλέον συμμετοχή στην κλήρωση (ανεξαρτήτως πόσες κοινοποιήσεις / shares θα κάνει).

 6. Τα δώρα του Διαγωνισμού είναι τα ακόλουθα: Δέκα (10) τυχεροί θα κερδίσουν από ένα σετ κοσμημάτων που περιλαμβάνει κολιέ και βραχιόλι καθώς και ένα ρολόι τα οποία θα σταλούν με courier στον τόπο διαμονής των νικητών. Τα δώρα που θα διατίθενται από τη Διοργανώτρια, στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, ορίζονται από αυτήν και αποκλείεται η ανταλλαγή τους με άλλο δώρο ή η εξαργύρωσή τους με μετρητά. Τα δώρα είναι ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως και δεν αντικαθίσταται.

 7. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές, που έχουν λάβει χώρα εντός της διάρκειας του Διαγωνισμού και στις οποίες οι συμμετέχοντες έχουν τηρήσει τη διαδικασία συμμετοχής που περιγράφεται ανωτέρω, σε συνδυασμό με την πλήρωση όλων των παρόντων όρων, ώστε να δύνανται να συμμετάσχουν στη διαδικασία ανάδειξης τυχερών. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση λανθασμένης καταχώρησης στοιχείων ή καταχώρησης αναληθών ή/και ψευδών στοιχείων ή ελλιπών συμμετοχών. Η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα να ζητήσει την επιβεβαίωση των στοιχείων, που δήλωσε κάποιος συμμετέχων.

 8. Οι συμμετέχοντες με έγκυρη συμμετοχή θα λάβουν μέρος στην ηλεκτρονική κλήρωση, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 15 Φεβρουαρίου, ώρα 13.00 μ.μ. στα γραφεία της Διοργανώτριας για την ανάδειξη των δέκα (10) τυχερών και των δέκα (10) επιλαχόντων, για την περίπτωση που οι τυχεροί αρνηθούν το δώρο ή αδρανήσουν να το παραλάβουν για οποιοδήποτε λόγο για διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επικοινωνία της Διοργανώτριας μαζί τους ή αν καταστεί αδύνατη η επικοινωνία της Διοργανώτριας μαζί τους για διάστημα μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη του Διαγωνισμού ή αν η συμμετοχή των τυχερών στο Διαγωνισμό ακυρωθεί ή δεν είναι προσήκουσα λόγω παραβίασης των όρων του Διαγωνισμού.

 9. Τα ονόματα των τυχερών της κλήρωσης θα ανακοινωθούν μετά το τέλος του Διαγωνισμού στην επίσημη σελίδα της Διοργανώτριας https://www.facebook.com/loisirofficial στο Facebook. Όλοι οι τυχεροί θα ενημερωθούν και από την Διοργανώτρια σχετικά για τις λεπτομέρειες παραλαβής του δώρου τους μέσω προσωπικού μηνύματος στο Facebook.

 10. Τα δώρα του Διαγωνισμού είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν ανταλλάσσονται και δεν μπορούν να εξαργυρωθούν με χρήματα. Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η απονομή-παράδοση των ως άνω δώρων, για λόγους που ανήκουν εκτός της δικής της εύλογης δυνατότητας ελέγχου.

 11. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα, ενώ η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση ή την υποβοήθηση της πρόσβασης στο διαδίκτυο ή την παροχή διευκολύνσεων σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει και δεν έχει καμία ευθύνη για απώλεια, καθυστέρηση, εσφαλμένη αποστολή, καταστροφή , μη υποβολή, μη καταχώριση ή μη καταγραφή συμμετοχής εξαιτίας πάσης φύσεως τεχνικών προβλημάτων και δυσλειτουργιών που επηρεάζουν την ηλεκτρονική ή άλλου είδους επικοινωνία, καταχώρηση και καταγραφή. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δηλώνουν με την συμμετοχή τους σ αυτόν ότι δεν έχουν καμία αξίωση ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας εάν τυχόν για οποιονδήποτε λόγο και αιτία υπάρξει απώλεια, καθυστέρηση, εσφαλμένη αποστολή, καταστροφή , μη υποβολή ή μη καταχώριση και ή μη καταγραφή συμμετοχής για οποιονδήποτε λόγο και αιτία άλλως πώς ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα πάσης αξίωσης τους και κάθε δικαιώματος να προσφύγουν ενώπιον κάθε Δικαστηρίου και Αρχής και καθόσον αναγνωρίζουν ότι πρώτιστος σκοπός του διαγωνισμού είναι η δια της συμμετοχής τους σ αυτόν διασκέδαση, ανεξαρτήτως εάν τυχόν ήθελε επισυμβεί οτιδήποτε εκ των ανωτέρω.

 12. Κάθε συμμετέχων στο Διαγωνισμό οφείλει να ενεργεί νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών, και σε περίπτωση που παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή πρόγραμμα της σελίδας ή προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που περιέχει δόλο όσον αφορά στη συμμετοχή στο Διαγωνισμό αποβάλλεται άμεσα από αυτόν από την Διοργανώτρια, η οποία δικαιούται να προβεί σε κάθε νόμιμη και πρόσφορη ενέργεια. Όλες οι καταχωρήσεις και τα σχόλια των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό οφείλουν να μην είναι απρεπή και άσεμνα, οφείλουν να μην προσβάλλουν την προσωπικότητα ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων προσώπων και γενικά να είναι σύμφωνα με το νόμο και τα χρηστά ήθη. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση του άνω όρου η Διοργανώτρια δικαιούται να αποκλείσει άμεσα τον παραβάτη και να προβεί σε κάθε νόμιμη και πρόσφορη ενέργεια.

 13. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό παρέχουν ρητά και ανεπιφύλακτα τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στην Διοργανώτρια για την παρουσίαση και χρήση του Διαγωνισμού γενικά ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του διαδικτύου. Έτσι, η Διοργανώτρια, έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει τα στοιχεία των τυχερών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τον Διαγωνισμό και την απονομή των δώρων, η δε συμμετοχή στον Διαγωνισμό παρέχει αυτομάτως, αυτοδικαίως και άνευ χρηματικού ανταλλάγματος ή αποζημίωσης, τη συναίνεση του συμμετέχοντα για όλες τις ανωτέρω ενέργειες και αποτελεί αυτοδίκαιη αναποζημίωτη εκχώρηση από τον συμμετέχοντα προς την Διοργανώτρια όλων των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων στα πλαίσια του Διαγωνισμού.

 14. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα (α) να αναστείλει προσωρινά ή να ματαιώσει το Διαγωνισμό, σε περίπτωση που προκύψουν τεχνικά ή άλλα προβλήματα ή απρόβλεπτες περιστάσεις εκτός της εύλογης δυνατότητας ελέγχου της, που μπορεί να βλάψουν την ακεραιότητα της διεξαγωγής του, καθώς και για κάθε λόγο που συνιστά ανωτέρα βία, με προηγούμενη ανακοίνωση στην σελίδα της https://www.facebook.com/loisirofficial στο Facebook και (β) να τροποποιήσει τους παρόντες όρους με τον ίδιο τρόπο, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, κάθε τροποποίηση δε, θα αναρτάται στην σελίδα της https://www.facebook.com/loisirofficial στο Facebook με τον ίδιο τρόπο που αναρτώνται και οι παρόντες όροι. 

 15. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην ομαλή διεξαγωγή του Διαγωνισμού και στη διάθεση των δώρων στους τυχερούς. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η απονομή ή η χρήση του δώρου για λόγους ανωτέρας βίας η Διοργανώτρια δεν θα φέρει καμία ευθύνη για την μη απονομή του δώρου ή την μη χρήση του δώρου. Επιπλέον, η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη, παντός είδους, προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί ή/και ζημία ή/και οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί, σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τη συμμετοχή του ή το Διαγωνισμό ή το δώρο ή και τη χρήση του δώρου, καθώς και για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού και της απονομής των δώρων κατά τους παρόντες όρους, κάθε υποχρέωσή της παύει να υφίσταται.

 16. Κανένας συμμετέχων δεν έχει, ούτε αποκτά κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας, και αναφορικά με τον Διαγωνισμό, η δε αποδοχή των παρόντων όρων συνεπάγεται την παραίτηση του συμμετέχοντος από κάθε σχετική αξίωση έναντι αυτών.

 17. Στα πλαίσια του Διαγωνισμού και μετά τη λήξη αυτού η Διοργανώτρια πρόκειται να επεξεργαστεί τα δηλωθέντα στοιχεία των συμμετεχόντων, σύμφωνα με τον ν. 4624/2019 και τον ΚΑΝ ΕΕ2016/679 (ο «Νόμος»), για τις ανάγκες της προσήκουσας διεξαγωγής του Διαγωνισμού και της εξυπηρέτησης και παρακολούθησης της δημιουργούμενης εξαιτίας του Διαγωνισμού σχέσης. Συμμετέχοντας στο Διαγωνισμό κάθε συμμετέχων παρέχει στην Διοργανώτρια, ως υπεύθυνη επεξεργασίας του Νόμου, τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή του και την εξουσιοδότησή του να τηρεί σε ηλεκτρονικό ή μη αρχείο και να επεξεργάζεται, κατά την κρίση της και το Νόμο, τα ως άνω στοιχεία του για τον ανωτέρω σκοπό. Θα συλλέξουμε και θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της παρούσας συναλλαγής καθώς επίσης και για να λαμβάνετε ενημέρωση για τις δραστηριότητες μας και τα προϊόντα μας. Αυτά θα τηρούνται από εμάς στις εγκαταστάσεις μας, στη Διεύθυνση Βενιζέλου 50, Θεσσαλονίκη ΤΚ 54631, email dpo@perideo.gr . Πρόσβαση στα στοιχεία αυτά θα έχουν οι εργαζόμενοι σε εμάς που έχουν σχέση με την συναλλαγή μας ή εκτελούν την επεξεργασία για την οποία παρέχετε την συναίνεση σας και τρίτοι που χρησιμοποιούμε ως εκτελούντες επεξεργασίας για την από μέρους μας εκτέλεση της μεταξύ μας συναλλαγής ή για να μας παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Τα στοιχεία σας θα διατηρούμε για την ολοκλήρωση της συναλλαγής και μετά από αυτήν για την εξασφάλιση εννόμων συμφερόντων μας ή και νόμιμων υποχρεώσεων μας και μέχρι την παραγραφή τυχόν απαιτήσεων σας ή των δικών μας απέναντι σας ή για 90 ημέρες από την παρούσα για τους υπολοίπους σκοπούς επεξεργασίας που αναφέρονται εδώ ή σε άλλες περιπτώσεις που δικαιούμαστε ή επιβάλλεται από τον νόμο. Τα στοιχεία σας μπορεί να μεταφέρονται εντός ή εκτός της ΕΕ για επεξεργασία σύμφωνα με τους σκοπούς της παρούσας. Σε περίπτωση μεταφοράς τους εκτός ΕΕ θα τηρούνται πάντα οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως το απόρρητο των προσωπικών σας στοιχείων όλα τα σχετικά νόμιμα δικαιώματα σας. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας όπως παραπάνω αναγράφουμε, για να λάβετε οποιαδήποτε ενημέρωση θέλετε σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, να ζητείτε την τροποποίηση αυτών, τον περιορισμό, αύξηση ή διακοπή της χρήσης τους, την εν όλω ή εν μέρει διαγραφή τους. Για οποιοδήποτε θέμα επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων που θεωρείτε ότι δεν είναι νόμιμη μπορείτε να απευθύνεστε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 18. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με το Διαγωνισμό αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης .

 19. Οι όροι του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στην σελίδα https://www.facebook.com/loisirofficial της Διοργανώτριας στο Facebook. Συμμετέχοντες που επιθυμούν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους του Διαγωνισμού μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. +30 23160 10001

 20. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του Διαγωνισμού αρχικών και συμπληρωματικών ή τροποποιητικών.

 21. Διευκρινίζεται ότι ο παρόν διαγωνισμός δεν διεξάγεται στο πλαίσιο οποιασδήποτε έννομης σχέσης, (π.χ. χορηγίας, διαχείρισης ή έγκρισης) μεταξύ της διοργανώτριας και του Facebook ή οποιουδήποτε άλλου μέσου κοινωνικής δικτύωσης.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]