ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η ιστοσελίδα loisirshop.com είναι ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων και αποτελεί ηλεκτρονική παρουσία της εταιρίας «Perideo» Π. ΚΑΡΒΟΥΝΙΔΗΣ – Δ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Ο.Ε., εμπορία κοσμημάτων, ρολογιών και συναφών ειδών με Α.Φ.Μ: 082349071 , Δ.Ο.Y: ΦΑΕ Θεσσαλονίκη και η οποία εδρεύει στην Ελλάδα, στο Κέντρο της Θεσσαλονίκης, Βενιζέλου  50, ΤΚ 54631, Τηλ: +30 2310 286 426, +30 2310 286 113, Fax: +30 2310 280 757. Οι παρακάτω όροι χρήσης αποσκοπούν στο να διατυπώσουν με σαφήνεια τους όρους που διέπουν τις σχέσεις της εταιρείας με τον εκάστοτε πελάτη, χρήστη ή επισκέπτη του ηλεκτρονικού καταστήματος.  Οι χρήστες/επισκέπτες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις που διέπουν την χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης/επισκέπτης διαφωνεί με τους όρους αυτούς, καλείται να μην κάνει χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου. Οι παρόντες γενικοί όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, που διέπουν τις σχέσεις της εταιρίας με τον εκάστοτε πελάτη χρήστη ή επισκέπτη του ηλεκτρονικού καταστήματος έχουν ορισθεί βάσει του Νόμου 2251/1994 περί «Προστασίας Καταναλωτών» και ειδικότερα τις διατάξεις που αφορούν στην εμπορία από απόσταση και το Νόμο 2472/1997 περί «προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», ως ισχύουν σήμερα.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ

Τα προϊόντα που διατίθενται προς πώληση στο ηλεκτρονικό κατάστημα ανήκουν κατ’ αποκλειστικότητα στην εταιρία. Τα χαρακτηριστικά και λοιπά στοιχεία των πωλούμενων προϊόντων μπορείτε να τα βρείτε διαθέσιμα ακολουθώντας τις οδηγίες αναζήτησης που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και κάνοντας “κλικ” στο όνομα του αντίστοιχου προϊόντος. Η τιμή του κάθε προϊόντος συμπεριλαμβάνει και τον ΦΠΑ 24%. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να μεταβάλλει τις τιμές χωρίς την παροχή ενημέρωσης ή ανακοίνωσης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ – ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Η πραγματοποίηση παραγγελίας μέσα από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, αποτελεί σύναψη σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως ρυθμιζόμενη από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994, όπως έχει τροποποιηθεί. Συνιστά δεσμευτική πρόταση αγοράς των προϊόντων που επιλέχθηκαν για την αγορά στην αναγραφόμενη τιμή (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των εξόδων αποστολής). Η ολοκλήρωση της παραγγελίας πραγματοποιείται με την αποδοχή των Όρων Χρήσης της επιχείρησης, την οριστική υποβολή αυτής και την αποδοχή της από την εταιρεία μέσω αποστολής μηνύματος επιβεβαίωσης και ολοκλήρωσης της παραγγελίας στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου.  Μέχρι το σημείο της Οριστικής Υποβολής, ο πελάτης δικαιούται να ακυρώσει την προς ολοκλήρωση παραγγελία του οποιαδήποτε στιγμή. Από την στιγμή της Οριστικής Υποβολής και μετά, η ακύρωση πραγματοποιείται σε συνεννόηση του πελάτη με το κατάστημα είτε τηλεφωνικά στο τηλέφωνο +30 2316 0 10001, είτε μέσω μηνύματος στη φόρμα επικοινωνίας, είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση pr@perideo.gr με ένδειξη «Ακύρωση Παραγγελίας» και τον κωδικό αυτής. Σε περίπτωση που θέλετε να ασκήσετε το δικαίωμα της υπαναχώρησης, θα πρέπει τα προϊόντα της παραγγελίας σας να επιστραφούν στην αρχική τους κατάσταση εντός 14 ημερών, κατόπιν επικοινωνίας με την επιχείρηση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιστροφές προϊόντων, παρακαλούμε να επισκεφθείτε την σελίδα «Επιστροφές».

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ KAI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το ηλεκτρονικό κατάστημα και τα λογότυπα, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρίας «Perideo» Π. ΚΑΡΒΟΥΝΙΔΗΣ – Δ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Ο.Ε.. To ηλεκτρονικό κατάστημα περιέχει προστατευόμενο από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας υλικό, σήματα κατατεθέντα και άλλες αποκλειστικής εκμετάλλευσης πληροφορίες, όπως κείμενα, φωτογραφίες, εικόνες, γραφικά, videos. Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα συνεργατών, άλλων φορέων και λοιπών τρίτων), όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος (μέσα, πολυμέσα και κάθε είδους ψηφιακά αρχεία) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Ομίλου και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΡΩΝ

Ο κάθε επισκέπτης χρήστης ή πελάτης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος καθίσταται υπεύθυνος  να αποδέχεται τους όρους χρήσης που αναφέρονται εδώ. Επίσης συμφωνεί και αποδέχεται ότι είναι οικονομικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος καθώς και για χρήση του εγγεγραμμένου λογαριασμού του από τρίτους. Κατά αυτόν τον τρόπο ο κάθε χρήστης/ πελάτης ορίζεται υπεύθυνος να ελέγχει κάθε χρήση του λογαριασμού του στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα είναι για γενική ενημέρωση και μόνο. Οι πληροφορίες που παρέχονται από την εταιρεία και ενώ προσπαθούμε να διατηρήσουμε τις πληροφορίες ενημερωμένες και σωστές, δεν καθιστούν καμία δήλωση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με την πληρότητα, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την καταλληλότητα ή τη διαθεσιμότητα σε σχέση με την ιστοσελίδα ή τις πληροφορίες, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, ή τα σχετιζόμενα γραφικά που περιέχονται στον δικτυακό τόπο για οποιονδήποτε σκοπό. Η εμπιστοσύνη που δείχνετε σε τέτοιες πληροφορίες είναι αυστηρά δική σας ευθύνη.

Σε καμία περίπτωση δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, έμμεση ή παρεπόμενη απώλεια ή ζημία, ή οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που προέρχεται από απώλεια δεδομένων ή κερδών που προκύπτουν από, ή σε σχέση με, τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου αλλά και για κάθε ιστοσελίδα μας.

Μέσα από αυτή την ιστοσελίδα μπορεί να συνδεθείτε με άλλους ιστοχώρους που δεν είναι υπό τον έλεγχο της εταιρείας. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο σχετικά με τη φύση, το περιεχόμενο και τη διαθεσιμότητα των εν λόγω ιστοχώρων. Το γεγονός ότι αυτοί οι σύνδεσμοι συμπεριλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκη ότι αποτελούν πρόταση μας για επίσκεψη ή ότι ενστερνιζόμαστε τις απόψεις που ενδεχομένως εκφράζουν.

Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την ομαλή λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Ωστόσο, η εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και δεν καθίσταται υπεύθυνη αν ο δικτυακός τόπος γίνει προσωρινά μη διαθέσιμος λόγω τεχνικών προβλημάτων που είναι πέρα από τον έλεγχό μας.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι παραπάνω Όροι υπόκεινται στο ελληνικό δίκαιο και στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ερμηνεύονται σύμφωνα με αυτά. Εάν κάποια διάταξη κριθεί άκυρη ή ακυρώσιμη από το αρμόδιο δικαστήριο, παύει να ισχύει, χωρίς αυτό να επηρεάζει την ισχύ των υπολοίπων Όρων. Κάθε διαφορά που ανακύπτει από την χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου ή που αφορά τους παρόντες Όρους υπόκειται στην αρμοδιότητα των καθ’ ύλη αρμόδιων δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.

Η εταιρία έχει το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους χρήσης ακολουθώντας τις σχετικές διατάξεις χωρίς κάποια προειδοποίηση, και οι οποίοι θα ισχύουν από την ημέρα ανάρτησης τους στην ιστοσελίδα.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Η πρόσβαση στον ιστότοπό μας επιτρέπεται σε προσωρινή βάση και διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε ή να τροποποιήσουμε τις υπηρεσίες που παρέχουμε στον ιστότοπό μας χωρίς προειδοποίηση. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι αν για οποιονδήποτε λόγο ο ιστότοπός μας δεν είναι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή ή για οποιαδήποτε περίοδο.

Από καιρό σε καιρό, ενδέχεται να περιορίζουμε την πρόσβαση σε ορισμένα μέρη του ιστότοπού μας ή του ιστότοπού μας σε χρήστες που έχουν εγγραφεί.
Εάν επιλέξετε ή σας παρέχεται κωδικός αναγνώρισης χρήστη, κωδικός πρόσβασης ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ως μέρος των διαδικασιών ασφαλείας, πρέπει να αντιμετωπίζετε αυτές τις πληροφορίες ως εμπιστευτικές και δεν πρέπει να τις αποκαλύπτετε σε τρίτους. Έχουμε το δικαίωμα να απενεργοποιήσουμε οποιονδήποτε κωδικό ταυτοποίησης χρήστη ή κωδικό πρόσβασης, ανεξάρτητα από το αν επιλέξατε εσείς ή μας παραχωρήσατε ανά πάσα στιγμή, αν κατά τη γνώμη μας δεν έχετε συμμορφωθεί με κάποια από τις διατάξεις αυτών των Όρων Χρήσης.

Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, πρέπει να συμμορφώνεστε με τις διατάξεις της Πολιτικής Αποδεκτής Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου μας.
Είστε υπεύθυνοι για τη λήψη όλων των απαραίτητων ρυθμίσεων για να έχετε πρόσβαση στον ιστότοπό μας. Είστε επίσης υπεύθυνοι για την εξασφάλιση ότι όλα τα άτομα που έχουν πρόσβαση στον ιστότοπό μας μέσω της σύνδεσής σας στο διαδίκτυο γνωρίζουν τους παρόντες Όρους Χρήσης και ότι συμμορφώνονται με αυτούς.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αυτή η Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης καθορίζει τους όρους μεταξύ εσάς και της Εταιρίας, βάσει των οποίων μπορείτε να έχετε πρόσβαση στους ιστοτόπους της OXETTE, είτε ως επισκέπτης είτε ως εγγεγραμμένος χρήστης.

Αυτή η Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης ισχύει για όλους τους χρήστες και τους επισκέπτες του ιστότοπού μας.

Η χρήση του ιστότοπου από εσας σημαίνει ότι αποδέχεστε και συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλες τις πολιτικές αυτής της Πολιτικής Αποδεκτής Χρήσης, οι οποίες συμπληρώνουν τους Όρους και Προϋποθέσεις που ορίζονται παραπάνω.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας μόνο για νόμιμους σκοπούς. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας:

  • Με οποιονδήποτε τρόπο παραβιάζει κάθε ισχύοντα τοπικό, εθνικό ή διεθνή νόμο ή κανονισμό.
  • Με οποιονδήποτε τρόπο που είναι παράνομος ή δόλιος, ή έχει οποιοδήποτε παράνομο ή δόλιο σκοπό ή αποτέλεσμα.
  • Να στείλετε, να λάβετε εν γνώσει σας, να ανεβάσετε, να κατεβάσετε, να χρησιμοποιήσετε ή να χρησιμοποιήσετε ξανά οποιοδήποτε υλικό δεν συμμορφώνεται με τα πρότυπα του περιεχομένου μας.
  • Να μεταδίδετε ή να αποστέλλετε οποιοδήποτε ανεπιθύμητο ή μη εξουσιοδοτημένο διαφημιστικό υλικό ή οποιαδήποτε άλλης μορφής παρόμοια προσβολή (spam).

Συμφωνείτε επίσης:

  • Στη μη αναπαραγωγή, αντιγραφή ή επανεξαγωγή οποιουδήποτε τμήματος του ιστότοπού μας παραβιάζει τις διατάξεις των Όρων Χρήσης που ορίζονται παραπάνω.
  • Να μην προσπελάσετε χωρίς εξουσιοδότηση, και προκαλώντας παρεμβολές, ζημιά ή διαταραχή:

– οποιοδήποτε μέρος του ιστότοπού μας.
– κάθε εξοπλισμό ή δίκτυο στον οποίο αποθηκεύονται οι ιστότοποί μας.
– οποιοδήποτε λογισμικό που χρησιμοποιείται για την παροχή του ιστότοπού μας. ή
– κάθε εξοπλισμό ή δίκτυο ή λογισμικό που ανήκει ή χρησιμοποιείται από οποιοδήποτε τρίτο μέρος.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η εταιρεία παρέχει τη δυνατότητα στους πελάτες, χρήστες ή επισκέπτες του ηλεκτρονικού καταστήματος να επικοινωνούν με την εταιρία μέσω τηλεφώνου στο τηλέφωνο Τηλ: +30 2316 0 10001 (E-shop – Εξυπηρέτηση Πελατών), +30 2310 286426 (Γραμματεία), +30 2310 286113 (Γραμματεία), στο φαξ: +30 2310 280757 και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση pr@perideo.gr (E-shop – Εξυπηρέτηση Πελατών) και στη διεύθυνση secretary@perideo.gr (Γραμματεία).